محاسبه حروف ابجد بصورت آنلاین

تبدیل حروف ابجد آنلاین

در این مطلب از درساوب به معرفی سرویس آنلاین تبدیل حروف ابجد خواهیم پرداخت، همانطور که می دانید ابجد نوعی ساختار برای ترتیب بندی حروف زبان عربی است که مبتنی بر پایه و اساس حروف فنیقی مرتب شده اند. حروف ابجد متشکل از “الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ” می باشد، که اعداد یک تا هزار بر این بیست و هشت حرف تقسیم شده اند. خوب با این تفسیر تبدیل و ترجمه این حروف کار آسانی نیست و نیاز به دانش مربوط به خود دارد، سرویس ابجد آنلاین این مشکل را آسان نموده به این صورت که کلمات و متون را به صورت آنلاین به حروف ابجد تبدیل می کند.

با ورود به سرویس ابجد آنلاین با یک کادر متنی روبرو می شوید که برای تبدیل حروف ابجد باید متن مورد نظر را در این کادر وارد کنید و روی گزینه محاسبه کلیک نمایید، سپس نتیجه را مشاهده خواهید کرد.

حتما بخوانید  به صورت آنلاین خوشنویسی کنید

معرفی این سرویس از زبان سازنده آن

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

برای شروع اینجا کلیک کنید

حروف ابجد

 

دانلود اپلیکیشن تبدیل و محاسبه حروف ابجد برای اندروید

حروف ابجد                                    حروف ابجد