افزونه های وردپرس

افزونه Enhanced Media Library
افزونه Enhanced Media Library مدیریت گالری وردپرس
افزونه Page Builder by SiteOrigin
افزونه Page Builder by SiteOrigin وردپرس
افزونه MailChimp for WordPress وردپرس
افزونه WP Deferred JavaScripts
افزونه WP Deferred JavaScripts وردپرس
افزونه Frontend Post AccessPress
افزونه Frontend Post AccessPress وردپرس
افزونه Yith Infinite Scrolling
افزونه Yith Infinite Scrolling وردپرس
افزونه Wordpress Popular Posts
افزونه WordPress Popular Posts وردپرس
افزونه WP Super Cache
افزونه WP Super Cache افزایش سرعت وردپرس
افزونه Wordfence Security
افزونه Wordfence Security بسته امنیتی وردپرس
افزونه UpdraftPlus
افزونه UpdraftPlus بکاپ گیری و بازگردانی وردپرس
افزونه Smush Image Compression and Optimization
افزونه Smush Image Compression and Optimization وردپرس
افزونه Google Maps Widget
افزونه Google Maps Widget وردپرس