انواع مختلف سطح دسترسی یا permissions در هاست

سطح دسترسی یا permissions

انواع سطح دسترسی یا permissions

همانطور که در مطلب سطح دسترسی یا permissions در هاست چیست؟ بیان کردیم بطور کلی ۳۳ حالت مختلف برای تعیین سطح دسترسی یا permissions فایل ها و محتویات موجود در هاست وجود دارد که در این مقاله از درسا وب به تشریح انواع آن خواهیم پرداخت. اگر به خاطر داشته باشید سطح دسترسی یا permissions را به اختصار RWX در نظر کرفتیم که حرف R نشانگر سطح دسترسی read به معنی خواندن فایل و حرف W نشانگر سطح دسترسی write به معنی نوشتن فایل و در آخر حرف X هم بیانگر سطح دسترسی execute به معنی اجرای فایل بود.

حال چنانچه در نظر داشته باشیم برای هر یک از سطوح دسترسی اعداد و ارقامی تعریف کنیم، سطح دسترسی read که به اختصار r می خواندیم را ۴ شماره گذاری می کنیم و برای سطح دسترسی write که به اختصار w گفتیم را ۲ می خوانیم و در آخر نیز سطح دسترسی Execute که x گفتیم را ۱ می خوانیم. اکنون برای درک بهتر موضوع یک مثال عددی از سطح دسترسی یا permissions می زنیم.

بطور مثال سطح دسترسی ۷۵۵ بصورت حروفی برابر است با rwx-xr-x که در ادامه شرح خواهیم داد. همینطور که سطح مصرفی موردنظر در هر دو حالت عددی و حرفی از ۳ بخش تشکیل شده است که دلیل آن هم این است که در محیط لینوکس بطور معمول سه نوع کاربر با امکان دسترسی به فایل ها تعریف شده است که بشرح زیر می باشد:

حتما بخوانید  فاکتور DwellTime چیست و چه تاثیری بر سئو دارد

User یا owner نقش کاربری User یا owner در واقع همان کاربر اصلی و admin بوده و بعنوان مدیر هاست شناخته خواهد می شود.
Group هم بعنوان گروه کاربری بوده که توسط سیستم بمنظور انجام فرایندهای خودکار بین فایل های هاست در نظر گرفته می شود.
World یا other نقش کاربری World یا other نیز  برای کاربران عمومی یا کاربران و بازدیدکنندگان وب سایت در نظر گرفته می شود.

تا اینجا سه نوع دسترسی و سه نقش کاربری برای سطح دسترسی یا permissions داریم که هرکدام از حالت های دسترسی برای هر یک از نقش های کاربری متفاوت بوده و مجوز دسترسی منحصر بفردی دارد. در جدول زیر حالت های مختلف دسترسی برای هر یک از نقش های کاربری مشخص شده است.

world group User  
* * * read
* write
* * * excute
rx rx rwx
۱+۴=۵ ۱+۴=۵ ۱+۲+۴=۷

اکنون با توجه به جدول فوق سطح دسترسی یا permissions هر پوشه را متناسب با نیاز های آن محاسبه می نماییم. نخست سطح دسترسی read را برای مشاهده یک پوشه را  برای تمام گروه ها محاسبه می کنیم. بعنوان مثال در نظر داریم این پوشه توسط تمامی کاربران قابل مشاهده باشد، پس بنابراین آن را با * مشخص می کنیم. همچنین در نظر داریم سطح دسترسی write بمنظور نوشتن پوشه صرفا برای کاربر user یا همان مدیر ممکن بوده و سایر کاربران قابلیت دسترسی به آن را نداشته باشند. پس user را با * و سایر کاربران را با _ مشخص می کنیم. و در انتها نیز سطح دسترسی excute برای اجرا و مشاهده نتیجه پوشه را برای تمام نقش های کاربری مجاز نماییم پس آنها را هم با * مشخص نمودیم و همانطور که مشاهده می کنید در نتیجه مقدار عددی بدست آمده عدد ۷۵۵ بود.

حتما بخوانید  عوامل موثر بر کاهش نرخ پرش وب سایت