موزرنک Mozrank چیست و چگونه محاسبه می شود؟

موزرنک

موزرنک Mozrank چیست؟

موزرنک شاخص و مولفه ای جهت ارزیابی میزان محبوبیت لینک ها می باشد. در واقع موزرنک مقیاسی مورد استفاده در سه سطح دامین، صفحه وب و لینک بوده که توسط وب سایت moz.com ایجاد و ابداع شده است که بطور کلی بیانگر میزان اهمیت صفحات وب در سطح شبکه اینترنت می باشد. مقدار موزرنک یک صفجه  وب بر حسب تعداد و کیفیت لینک هایی که از سایر وب سایت ها دریافت می کند محاسبه می گردد. دو فاکتور کمیت و کیفیت بر این مقدار اثرگذار بوده و بدیهی است که هرچه میزان کیفیت لینک های دریافتی بیشتر باشد، امتیاز صفحه وب یا موزرنک آن صفحه ارتقا پیدا خواهد کرد.

 

موزرنک چگونه محاسبه می شود؟

وب سایت moz.com امتیاز موزرنک را بنا به یک مقیاس لگاریتمی معین محاسبه می نماید و مقدار آن را بین بازه عددی ۰ تا ۱۰ قرار داده است.یعنی موزرنک صفحات از صفر شروع شده و بسته به میزان محبوبیت افزایش یافته و در نهایت به عدد ۱۰ ختم می شود. نکته قابل ذکر اینکه بواسطه بکارگیری مقیاس لگاریتمی در این سیستم، ارتقا و ترفیع موزرنک از ۲ به ۳ بسیار ساده تر و سریع تر از ارتقا از ۶ به ۷ خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر  میانگین و معدل مرسوم موزرنک برای صفحات وب عدد ۳ می باشد. در برخی موارد مقداری که بعنوان موزرنک یک صفحه بیان می شود، عددی کوچکتر از ۱ می باشد. آیا مفهومش این است که صفحه مذبور از ارزش و اهمیت کمی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت خیر این چنین نیست. بلکه به سبب گستردگی فضای اینترنت و تعدد صفحات موجود در آن و فراوانی صفحات با ارزش کمتر، موجب تنزل و کاهش نرخ متوسط موزرنک می شود.

حتما بخوانید  انواع دامنه اینترنتی و کاربرد هر کدام

موزرنک

 

نحوه ترفیع و ارتقای موزرنک

بمنظور بهبود و ترفیع موزرنک سایت، بهترین کار دریافت تعداد بالای بک لینک از وب سایت های با ارزش بالا و محبوب می باشد. که در صورت محبوبیت زیاد وب سایت های لینک دهنده، تعداد کمتری بک لینک نیاز خواهد بود. نکته مهم که باید به آتوجه داشت، اینکه در صورت لینک دهی از یک صفحه به صفحات دیگر، در واقع در حال انتقال امتیاز و ارزش صفحه مبدأ به صفحه دریافت کننده لینک هستیم. در واقع با لینک دهی به سایر صفحات اقدام به انتقال موزرنک آن صفحه به صفحه لینک شونده خواهیم کرد بدین ترتیب هرچه لینک ها بیشتر باشند، صفحه لینک دهنده به اصطلاح دچار dilution رقیق شدن ارزشش و امتیازش خواهد شد.

تفاوت اعتبار صفحه و اعتبار دامنه

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که اعتبار دامنه چیست؟ اعتبار دامنه در واقع امتیازی بوده که از سوی وب سایت Moz به دامنه های اینترنتی نسبت داده می شود که مقدار آن عددی بین ۱ تا ۱۰۰ است. اعتبار دامنه بیانگر این مطلب است که وب سایت های اینترنتی به چه شکلی در موتور های جستجو رتبه بندی شده و از چه میزان اعتبار و ارزشی برخوردار هستند. چنانکه گفته شد موزرنک مربوط به اعتبار صفحات وب می باشد. اکنون تفاوت آن را با اعتبار دامنه بیان خواهیم کرد. بطور کلی اعتبار یک دامین یا دامنه امتیاز کلی داده شده به تمام اجزا و ملحقات دامنه می باشد، در صورتیکه اعتبار صفحه امتیازی بوده که صرفا به صفحه خاصی از وب سایت تعلق دارد.

حتما بخوانید  اهمیت تولید محتوا در طراحی سایت