کلاس آیین نامه و فنی

کلاس های آیین نامه و فنی شامل 6 جلسه آیین نامه و 2 جلسه فنی است.

شروع کلاس ها از شنبه ها بعد از ظهر میباشد.

در جلسه آخر کلاس آیین نامه امتحان آیین نامه مقدماتی برگزار میشود.

در صورت مردودی هفته بعد جهت آزمون مجدد به آموزشگاه مراجعه شود.

جهت آزمون مجدد همراه داشتن پرونده آموزشی و وجه آزمون به مبلغ 3100تومان الزامی می باشد

حتما بخوانید  ثبت دامنه وب سایت به صورت رایگان