امکانات

طراحی وب سایت شخصی

طراحی وب سایت شخصی
گرچه امروزه شبکه های اجتماعی و سرویس های وبلاگ دهی امکان ایجاد صفحات شخصی را بصورت رایگان میسر ساخته اند و با عضویت در آنها می توان پروفایل و صفحه ای برای خود ایجاد کرد، اما داشتن یک وب سایت شخصی با دامنه اینترنتی اختصاصی و امکان ایجاد نشانی ایمیل تحت همان دامنه از جایگاه و اعتبار بیشتری برخوردار است، همچنین امکانات بیشتری در اختیارتان گذاشته و مهم تر اینکه طراحی ظاهر وب سایت هیچ گونه محدودیتی ن...
Read More