مقالات وب

مقالات و مطالب پیرامون دنیای وب و طراحی سایت

آزمون آیین نامه

پس از قبولی آزمون آیین نامه مقدماتی و تایید ار طرف مربی به همراه کلیه مدارک و فیش های بانکی پرداخت شده که روی پوشه قید شده به آموزشگاه مراجعه میکنید و پوشه را جهت صدور فرم آزمون (کاردکس) تحویل دهید.
Read More

آزمون شهر

پس از قبولی در آزمون آیین نامه اصلی در آزمون شهر شرکت میکنید. پس از آزمون به آموزشگاه مراجعه میکنید. در صورت قبولی گواهینامه به وسیله پست پس از حد اکثر یک ماه به آدرس داده شده فرستاده میشود.
Read More

آموزش عملی شهر

آموزش عملی شهر شامل 12 جلسه 2 ساعته میباشد پس از تمام شدن کلاس های آیین نامه و فنی جهت تعیین کلاس های شهر به آموزشگاه مراجعه میکنید. هنرجویان  خانم در صورت انتخاب مربی آقا باید همراه محرم بالای 15 سال داشته باشند. در صورت تغییر برنامه و یا لغو کلاس خود 48 ساعت قبل به آموزشگاه اطلاع دهید. در صورت نارضایتی ازمربی خود حتما به آموزشگاه اطلاع دهید.
Read More

کلاس آیین نامه و فنی

کلاس های آیین نامه و فنی شامل 6 جلسه آیین نامه و 2 جلسه فنی است. شروع کلاس ها از شنبه ها بعد از ظهر میباشد. در جلسه آخر کلاس آیین نامه امتحان آیین نامه مقدماتی برگزار میشود. در صورت مردودی هفته بعد جهت آزمون مجدد به آموزشگاه مراجعه شود. جهت آزمون مجدد همراه داشتن پرونده آموزشی و وجه آزمون به مبلغ 3100تومان الزامی می باشد
Read More

معاینه چشم پزشکی

پس از ثبت نام اولیه و تهیه فرم مراجعه به پزشک جهت معاینه چشم پزشکی از آموزشگاه به یکی از پزشکان معاین طرف قرداد با راهور جهت معاینه چشم پزشکی مراجعه کرده و پس از اخذ تاییدیه پزشک و ارائه آن به آموزشگاه هنرجو می تواند در کلاس های آموزشی آیین نامه و فنی حضور یافته و پس از اتمام آموزش در آزمون آیین نامه مقدماتی شرکت نماید.
Read More